Νόμος του Ρωσία — η ρωσική ΝομοθεσίαΗ πρωταρχική και θεμελιώδης δήλωση των νόμων της ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Σύνταγμα της ρωσικής Ομοσπονδίας. Εγκρίθηκε από το εθνικό δημοψήφισμα στις δώδεκα το δεκέμβριο του με. πέντε της ψηφοφορίας, το Σύνταγμα τέθηκε σε ισχύ την ημέρα που δημοσιεύθηκε — είκοσι πέντε δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Καθορίζει τις βασικές αρχές της κυβέρνησης, καθώς και διακηρύσσοντας το κράτος δικαίου, την ιδεολογική ουδετερότητα του κράτους, του πολιτικού πλουραλισμού, ανταγωνιστική εκλογές και διάκρισης των εξουσιών, την κατοχύρωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ρωσικό λαό. Το Σύνταγμα θεσπίζει ένα ημι-προεδρικό σύστημα που περιλαμβάνει ισχυρή εκτελεστική εξουσία και την αυξανόμενη ανεξαρτησία του προέδρου. Από την έκδοσή της, σε ένα δημοψήφισμα του με το ρωσικό Σύνταγμα θεωρείται ως ο υπέρτατος νόμος της γης. Άρθρο δεκαπέντε του Συντάγματος αναφέρει ότι»πρέπει να έχουν ανώτατο νομική ισχύ και έχουν άμεση ισχύ, και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επικράτεια της ρωσικής Ομοσπονδίας»Δικαστήρια καθοδηγούνται από το Σύνταγμα και το ατού τους ομοσπονδιακούς και τοπικούς νόμους. Μερικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο Σύνταγμα, μετά την έγκρισή του.

Αφορούσε την διάρκεια της θητείας του που θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία αυξήθηκε από τέσσερα σε έξι χρόνια. Ημέρα του συντάγματος του δεκεμβρίου ήταν το αποκορύφωμα επετειακές εκδηλώσεις που συνεχίστηκε καθ όλη τη χρονιά. Μια ειδική αμνηστία ψήφισμα ήταν αφιερωμένο στην η επέτειο του Συντάγματος, την αποδέσμευση από την ποινική ευθύνη τους πολίτες που είχαν διαπράξει εγκλήματα όπως οι ανήλικοι, οι γυναίκες με παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι γυναίκες πάνω από την ηλικία των ετών και άνδρες άνω των ετών, άτομα με ειδικές ανάγκες, οι συμμετέχοντες στο Πυρηνικό Σταθμό του Τσερνομπίλ επιχείρηση διάσωσης, στρατιωτικές μέλη της υπηρεσίας, των εσωτερικών υποθέσεων, τα μέλη του προσωπικού και άλλα άτομα που έχουν υπερασπιστεί τη Ρωσία.

Χορήγησε την ελευθερία να περίπου

κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των, γκρουπ διαμαρτυρίας και της πλοίο περίπτωση διαδηλώσεων. Το συνταγματικό δίκαιο δεν μπορεί να γίνει μέρος του συντάγματος ή να τροποποιήσει μέρη χωρίς ειδική νομική πράξη για την τροποποίηση του συντάγματος. Είναι συνήθως θεσπιστεί σε σημαντικούς τομείς του συνταγματικού δικαίου, όπως το Άρθρο το οποίο επιτρέπει τη διέλευση συνταγματικούς νόμους που υπαγορεύονται από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης Καταστατικού είναι η κυρίαρχη νομική πηγή από το ρωσικό δίκαιο, και μπορεί μόνο να θεσπίζονται μέσω της νομοθετικής διαδικασίας. Οι κωδικοί αποτελούν τη βάση για το νόμο σχετικά με ένα θέμα, και είναι συνήθως συμπληρώνεται με τη νομοθεσία για την ανάπτυξη ορισμένων διατάξεων. Υπάρχουν κενά σε κάποιους από τους κωδικούς, αλλά ακόμα και οι δικαστές θα βρείτε μια βάση για την εκδίκαση της υπόθεσης σε ένα συγκεκριμένο κώδικα. Κωδικοί ερμηνεύονται με ευελιξία, και η ερμηνεία μπορεί να βασίζεται στην απαρίθμηση των»γενικές αρχές»των κωδικών. Γενικές αρχές είναι συνήθως αρθρώνονται στην αρχή οι κωδικοί στο πρώτο κεφάλαιο για να περιγράψει το λόγο για τη νομοθεσία. Το σκεπτικό, κατ αναλογία, επιτρέπεται επίσης. Το ρωσικό Αστικό Κώδικα είναι το»σύνταγμα»της οικονομίας της αγοράς, και είναι ειδικός στην ιεραρχία των κωδικών, δεδομένου ότι θα αντικαταστήσει αντιφατικό κείμενο σε άλλους κωδικούς. Νέοι κωδικοί και οι νόμοι αντικαθιστούν τα παλιά, εκτός αν το καταστατικό ρητά διατηρεί τον παλιό νόμο. Ο Πρόεδρος έχει εξουσία να εκδίδει κανονιστικών και μη κανονιστικών διαταγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν στο σύνταγμα και στους ομοσπονδιακούς νόμους.»Σχετικά με την βάση και για το καλό της εφαρμογής του Συντάγματος της ρωσικής Ομοσπονδίας, η ομοσπονδιακή νόμων, κανονιστικά διατάγματα του Προέδρου της ρωσικής Ομοσπονδίας, η Κυβέρνηση μπορεί επίσης να εκδίδει οδηγίες»κανονιστικά»χαρακτήρα. Οι οργανισμοί μπορούν να θεσπίσουν κανονισμούς μέσω των γενικών τους ικανοτήτων, αλλά αυτές είναι περιορισμένες στο βαθμό που το σύνταγμα και τους σχετικούς κωδικούς. Αν αυτά τα όρια δεν είναι αυστηρά καθορισμένες, στη συνέχεια, ο πρόεδρος μπορεί να χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να πάρει γύρω από τη νομοθετική διαδικασία. Κατά συνέπεια, οι οργανισμοί μπορούν να έχουν τις εξουσίες τους περιορίζεται από το καταστατικό. Του Αστικού Κώδικα εσκεμμένα εξουσιοδοτεί συμπληρωματικών κανόνων με το»καταστατικό»παρά το γενικότερο όρο»νομοθεσία», η οποία θα μπορούσε να συμπεριλάβει και άλλα παράγωγου δικαίου. Η ρωσία είναι ένα αστικό δίκαιο χώρα και, για να κυριολεκτήσουμε, οι αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήρια δεν είναι δεσμευτικές για τα άλλα δικαστήρια. Ωστόσο, τα κατώτερα δικαστήρια σε γενικές γραμμές ακολουθούν τις γενικές αρχές που καθορίζονται από τα ανώτατα δικαστήρια. Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας σε Εμπορικά Δικαστήρια, το Ανώτατο Εμπορικό Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση ενός κατώτερου δικαστηρίου, με την αιτιολογία ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει την ομοιομορφία στην ερμηνεία του νόμου όπως ορίζεται από τη νομολογία. Στην πράξη, όμως, δεν είναι θεωρία, προηγούμενα από τα ανώτερα δικαστήρια είναι να γίνει ένα σημαντικό ρωσικό δίκαιο. Το ρωσικό Ανώτατο Δικαστήριο έχει την εξουσία να εκδίδει η γενική»εξηγήσεις»από το ουσιαστικό δίκαιο και διαδικαστικά ζητήματα, χωρίς σχετική υπόθεση ή διαμάχη»μπροστά τους. Νομική μελετητές επίσης να πάρετε μέρος σε αυτές τις συζητήσεις, και οι γνώμες των δικαστών και σχολιαστές έχουν δημοσιευθεί και χρησιμοποιηθεί ως πειστική αρχή. Αυτή η διαδικασία είναι κάπως ανάλογη με τη συζήτηση που μελετητές πάρει στο Αμερικανικό Δίκαιο Εκθέσεις ή σε κριτικές νόμο.

σύμφωνα με ποιον

Οι δικαστές και οι μελετητές μπορούν να κωδικοποιηθούν τι είναι πρακτική, ή το πιο σημαντικό διεύθυνση νέα ζητήματα του νόμου για τα κατώτερα δικαστήρια και να τους διδάξω πώς να ερμηνεύσει αυτά τα ζητήματα. Τα κείμενα από τις εξηγήσεις του νόμου δημοσιεύονται και αναφέρονται από πολλά δικαστήρια. Σε αντίθεση, μόνο το επιλεγμένο δικαστικές γνώμες δημοσιεύονται. Δεν είναι σαφές εξηγήσεις που είναι δεσμευτικές για να κατώτερα δικαστήρια, καθώς υπάρχει ένταση ανάμεσα στο Σύνταγμα και στους ομοσπονδιακούς νόμους εναντίον κατευθυντήριες επεξηγηματικές αρχές. Ακόμα, κατώτερα δικαστήρια, που αγνοούν τις σχετικές εξηγήσεις μάλλον θα αντιστραφεί. Δικαστική Επανεξέταση επιτρέπει δικαστήρια για να κηρύξει αντισυνταγματική νομοθεσία κενό. Συνταγματικά Δικαστήρια, συνεπώς, αρνητικές νομοθέτες. Οι ερμηνείες του συντάγματος στις αποφάσεις το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι επίσης έγκυρη και δεσμευτική για τα πολιτικά κλαδιά. Το συνηθισμένο ή κατώτερα δικαστήρια μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τη δικαστική αναθεώρηση. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας μπορεί να αρνηθεί να εφαρμόσει κάθε νόμος που παραβιάζει το Σύνταγμα και οποιεσδήποτε κανονιστικές διατάξεις, ιδίως υποδεέστερη κανονισμούς που αντιβαίνουν το καταστατικό. Το Ανώτατο Δικαστήριο των η ρωσική Ομοσπονδία έχει δικαιοδοσία να αποφασίζει για τη συνταγματικότητα των κανονισμών που εκδίδονται από κρατικές υπηρεσίες. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι τα κατώτερα δικαστήρια πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο των εφαρμοστέων νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων για τη συμμόρφωση προς το σύνταγμα, και να εφαρμόσει το σύνταγμα, όπου σύγκρουση. ΕΣΣΔ νομοθεσία γεμίζει τα κενά, καθώς το νέο σύστημα που θα τεθεί σε ισχύ, και είναι καθαρά μεταβατική μέχρι το ρωσικό κοινοβούλιο μπορεί να προσθέσει νέους νόμους. Δεν μπορεί να αντίκειται νομοθετικές πράξεις της. Οι δικαστές συχνά λόγος, κατ αναλογία, χρησιμοποιώντας τις γενικές αρχές του δικαίου, τους κώδικες για να ερμηνεύσει διατάξεις σε γενικές γραμμές. αποσαφήνιση που απαιτείται Δικαστές δεν βασίζονται σε φυσικούς νόμους, αλλά μάλλον νομικό θετικισμό σε συνδυασμό με τις γενικές αρχές του δικαίου. Μπορούν να βασίζονται στις»τις απαιτήσεις της καλής πίστης, της λογικής, και της δικαιοσύνης, αφού Αστικού Κώδικα και άλλους κωδικούς πες ειδικές αρχές μέσα στον κώδικα. Άλλες αρχές είναι η ισότητα και η δικαιοσύνη, γενικές αρχές του δικαίου, κ. λπ. Η ρωσική Αστικού Κώδικα αναφέρει ρητά συνήθειας ως ξεχωριστή πηγή δικαίου. Παραδόσεις μπορούν να θεσπίζουν κανόνες της απόφασης όπου δεν υπάρχει απαγορευτικό γλώσσα στο καταστατικό ή άλλο γραπτό δίκαιο. Μεμονωμένους μελετητές μπορεί να είναι επιρροή από τη σύνταξη της νομοθεσίας ή να συζητάμε για την προτεινόμενη νομοθεσία. Σε αντίθεση με ορισμένες αστικές συστήματα, ακαδημαϊκές πραγματείες ή να μάθει σχόλια δεν θεωρείται ξεχωριστή πηγή δικαίου ή αναφέρονται από τους δικαστές, αλλά οι δικαστές και εισαγγελέας στηρίζονται σε αυτό για τα επιχειρήματά τους. Όλοι το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες της ρωσικής Ομοσπονδίας είναι μέρος της ρωσικής εγχώριο νομικό σύστημα. Του εσωτερικού δικαίου δίνει τη θέση του σε διεθνείς δικαίου σύμφωνα με το Άρθρο δεκαπέντε του Συντάγματος. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής περιόδου, το ρωσικό δίκαιο θεωρήθηκε σοσιαλιστικό δίκαιο. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης που δεν είναι πλέον η περίπτωση, και οι περισσότεροι μελετητές έχουν κατατάξει το ρωσικό νομικό σύστημα ως ένα σύστημα αστικού δικαίου. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα με τη νέα ταξινόμηση (παρόμοια με αυτά που μαστίζεται από τη Ρωσία ταξινόμηση ως σοσιαλιστικό δίκαιο της χώρας). Για περισσότερα, δείτε Γουίλιαμ, Ανακατάταξη ρωσική Νομοθεσία: τους Μηχανισμούς, τα Αποτελέσματα και Λύσεις για ένα Υπερβολικά Πολιτικοποιημένη Τομέα (αναφορά παρακάτω). Κάποια νομική κλαδιά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο συνδυασμός της με το αστικό δίκαιο και το κοινό δίκαιο. Για παράδειγμα, αστικό δικονομικό δίκαιο θεωρείται από Ντμίτρι ως ένα μείγμα του αστικού δικαίου και το κοινό δίκαιο. Η είναι η καθημερινή εφημερίδα της ρεκόρ, το οποίο περιλαμβάνει την επίσημη διατάγματα, δηλώσεις και έγγραφα από κρατικούς φορείς όπως η διάδοση των νέων ενέκρινε νόμους, προεδρικά διατάγματα, και τις κυβερνητικές εντολές. Νομική εκπαίδευση παραδοσιακά αρχίσει με το ειδικό πτυχίο νομικής