Η ρωσία — να Αντικαταστήσει ένα Χαμένο Άδεια ΟδήγησηςΥπουργείο εξωτερικών Επιθεώρηση οδικής Ασφάλειας (Σταυρούπολη) Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας, Σταυρούπολης Κράι Κεφάλι. Οι πολίτες της ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και αλλοδαποί πολίτες και τους ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα στη ρωσική Ομοσπονδία, ενδέχεται να ισχύουν για να αποκτήσετε μια άδεια οδήγησης.

Εκφράζει πρόσωπα ικανότητα να λειτουργήσει ένα μηχανοκίνητο όχημα, όπως μια μοτοσικλέτα, το αυτοκίνητο, το φορτηγό ή το λεωφορείο, σε δημόσιο δρόμο.

Νόμους που αφορούν την έκδοση των αδειών διαφέρουν μεταξύ δικαιοδοσιών