Η Ρωσία Μέσο Μηνιαίο ΜισθόΟι μισθοί στη Ρωσία αυξήθηκε σε ΤΡΊΨΤΕ το Μήνα φεβρουάριο από ΤΡΊΨΤΕ Μήνα, τον ιανουάριο του.

είκοσι-εννέα ΤΡΊΨΤΕ Μήνα από το μέχρι το, φθάνοντας σε έναν όλα χρόνο υψηλό ΤΡΊΨΤΕ Μήνα, τον δεκέμβριο του και το ιστορικό χαμηλό του ΤΡΊΨΤΕ Μήνα, τον φεβρουάριο του.

Οι μισθοί στη Ρωσία αναμένεται να

ΤΡΊΨΤΕ Μήνα από το τέλος του τριμήνου, σύμφωνα με Διαπραγμάτευση παγκόσμια Οικονομία μακροεντολή μοντέλα και αναλυτές προσδοκίες. Κοιτάζοντας μπροστά, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι οι Μισθοί στη Ρωσία για να σταθεί στα.

σε δώδεκα μήνες το χρόνο

Μακροπρόθεσμα, η Ρωσία Μέσο Μηνιαίο Μισθό προβλέπεται για την τάση. ΤΡΊΨΤΕ Μήνα το, σύμφωνα με τα οικονομετρικά μοντέλα. τα μέλη να προβάλετε, να κατεβάσετε και να συγκρίνουν τα δεδομένα από δύο σχεδόν εκατό χώρες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από είκοσι εκατομμύρια οικονομικοί δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι αποδόσεις των κρατικών οκολόγων, χρηματιστηριακοί δείκτες και οι τιμές των εμπορευμάτων. Το που παρέχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα μας. Επιτρέπει πελάτες τους για να κατεβάσετε τα εκατομμύρια των γραμμών των ιστορικών δεδομένων για την αναζήτηση μας σε πραγματικό χρόνο οικονομικό ημερολόγιο, εγγραφείτε για ενημερώσεις και λάβετε προσφορές για νομίσματα, εμπορεύματα, μετοχές και ομόλογα. Στη Ρωσία, οι μισθοί είναι υποδειγματικό χρήση του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών. Αυτή η σελίδα παρέχει τις πιο πρόσφατες δηλωθείσα αξία για τη Ρωσία Μέσο Μηνιαίο Μισθό συν προηγούμενες κυκλοφορίες τους, το ιστορικό υψηλό και το χαμηλό, βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, οικονομικό ημερολόγιο, έρευνα συναίνεση και νέα. Η ρωσία Μέσο Μηνιαίο Μισθό — τα πραγματικά δεδομένα, ιστορικό διάγραμμα και το ημερολόγιο της κυκλοφορίες — ενημερώθηκε τελευταία φορά στις απριλίου του