Η ρωσία απλουστεύει την ιθαγένεια διαδικασία για αλλοδαπούς από χώρες σε πόλεμο’Σύμφωνα με το νέο νόμο για την ιθαγένεια μπορεί να χορηγηθεί στους κατοίκους των χωρών με»σύνθετη πολιτική και οικονομική κατάσταση, στην οποία οι ένοπλες συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα»Επιπλέον, η απλοποιημένη διαδικασία για την απόκτηση ρωσικής ιθαγένειας θα ισχύουν επίσης και για την κρατική συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, που εθελοντικά να μετεγκατασταθούν στη Ρωσία, που έχουν ήδη λάβει άδεια για προσωρινή διαμονή στη Ρωσία, ή άδεια παραμονής

Επιπλέον, τα στοιχεία σταθερού εισοδήματος, πρέπει να παρέχονται, καθώς και τη ρωσική γλώσσα πιστοποιητικό

Ωστόσο, οι αλλοδαποί που έχουν το δικαίωμα να απλοποιηθεί η ιθαγένεια από τις ρωσικές αρχές θα είναι σε θέση να παρακάμψουν αυτές τις διαδικασίες