η διαιτητική διαδικασία — Μετάφραση στα ρωσικά — παραδείγματα αγγλικά — ρωσικά ΔικαίουΜετά από συζήτηση, η Ομάδα Εργασίας συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο σε μελλοντική συνεδρία διατάξεις για την ίδρυση της ασυλίας για να καλύψει το ευρύτερο δυνατό φάσμα των συμμετεχόντων, Μια σχετική πρόταση, η πιθανότητα ο διαμεσολαβητής που ενεργεί ως διαιτητής δεν θα πρέπει να αφεθεί αποκλειστικά στην αυτονομία των μερών, διότι αυτό θα μπορούσε να επιδράσει δυσμενώς την ακεραιότητα, Κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης για τη διεθνή διαιτησία, που φιλοξενείται από το ΔΠΔ ισπανική Εθνική Επιτροπή, στη Βαρκελώνη, τον ιανουάριο του, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ των Κρατικών δικαστηρίων, οι διαιτητές και οι δικηγόροι κατά τα διάφορα στάδια της, (β) Εάν δεν είναι δυνατόν να λάβει απόφαση σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που έλαβε, η Αρχή Έγκρισης πρέπει να επιδιώξει την περαιτέρω αναθεώρηση), οι Φορολογικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το ρήτρες διαιτησίας συχνά προβλέπουν ότι η συμφωνία των δύο αρμόδιες αρχές και ο φορολογούμενος είναι απαραίτητο για να προκαλέσει και να απαιτούν, επιπλέον, ότι το ένα προηγείται της ανταλλαγής διακοινώσεων μεταξύ της συνθήκης Κράτη εταίρους είναι απαραίτητη για να καθοριστούν οι διαδικασίες