Η δήλωση αξίωσης στα ρωσικά — ελληνικά-ρωσικά Λεξικό(νόμος) Μια δήλωση που εκδόθηκε σε αστικές δίκες, από τον ίδιο τον ενάγοντα

Μια δήλωση που εκδόθηκε στο αστικό δικαστήριο διαδικασίας από τον ίδιο τον ενάγοντα

Παραθέτει τις καταγγελίες εναντίον των κατηγορουμένων και προσευχές για απαλλαγή από το δικαστήριο. εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Ιρακινό τράπεζες (β) που αφορούν τις διμερείς συμφωνίες της με το Ιράκ, ή (γ) που αφορούν συναλλαγές με το Ιρακινό κόμμα για το οποίο η Επιτροπή έκρινε ότι το Ιράκ σχόλια θα μπορούσε να βοηθήσει στην επανεξέταση της αίτησης, η Επιτροπή έδωσε εντολή φέρεται να απλήρωτες πιστωτικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από το Ιρακινό τράπεζες (β) που αφορούν τις διμερείς συμφωνίες της με το Ιράκ, ή (γ) που αφορούν συναλλαγές με το Ιρακινό κόμμα για το οποίο η Επιτροπή έκρινε ότι το Ιράκ είναι σχόλια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιολόγησή του για το αίτημα της διαδικαστικές διαταγή της δεκατρείς ιουνίου και στις δύο επόμενες διαδικαστικές εντολές με ημερομηνία, αντίστοιχα, δεκαοκτώ οκτωβρίου και δεκαοκτώ νοεμβρίου, η Επιτροπή έδωσε εντολή φέρεται να απλήρωτες πιστωτικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από το Ιρακινό τράπεζες (β) που αφορούν τις διμερείς συμφωνίες της με το Ιράκ, ή (γ) που αφορούν συναλλαγές με το Ιρακινό κόμμα για το οποίο το Επιτροπή έκρινε ότι το Ιράκ σχόλια θα μπορούσε να βοηθήσει στην επανεξέταση της αίτησης