Για τον υπολογισμό της ρωσικής φόρο εισοδήματος και τις τιμές — Οδηγός για τη ΡωσίαΡωσική φόρου εισοδήματος εφαρμόζεται σε όλα τα ρωσικά, με βάση τα κέρδη. Αυτός ο οδηγός εξηγεί ποιος πληρώνει το φόρο εισοδήματος στη Ρωσία, ρωσική συντελεστές φόρου εισοδήκατος για τους κατοίκους και μη κατοίκους, καθώς και στη ρωσική εκπτώσεων του φόρου εισοδήματος. Ρωσική εισοδήματος καταβάλλεται φόρος για τα κέρδη που βασίζεται στη Ρωσία, παρόλο που η ρωσική φόρου εισοδήματος τιμές διαφέρουν για τους κατοίκους και μη κατοίκους. Συνήθως, οι μη κάτοικοι μπορούν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους στη Ρωσία και δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσει εκπτώσεων του φόρου εισοδήματος και τα επιδόματα. Η ρωσία είναι το φορολογικό σύστημα είναι κάπως περίπλοκη, ωστόσο, με αρκετές εξαιρέσεις που επιτρέπεται για ορισμένες κατηγορίες μη κατοίκων να διεκδικήσουν τα κάτω, κάτοικος ρωσική συντελεστή φόρου εισοδήματος. Αυτός ο οδηγός εξηγεί ποιος είναι υπεύθυνος να πληρώσει ρωσική φόρου εισοδήματος, και την ισχύουσα ρωσική συντελεστή φόρου εισοδήματος, ανάλογα με την περίπτωσή σας. Παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τη ρωσική εισοδήματος φορολογικού συστήματος, όπως όταν σας φόροι εισοδήματος στη Ρωσία οφείλεται και πώς να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Φόρος εισοδήματος διοικείται από τη ρωσική φορολογική αρχή (Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσίας), η οποία διέπεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Κάποιος που λαμβάνει ένα προσωπικό εισόδημα, ενώ ζουν στη Ρωσία, είτε από μια ρωσική εταιρεία ή από οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή, είναι υπόχρεος να καταβάλει Φόρο Εισοδήματος φυσικών προσώπων στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Ρωσική φόρου εισοδήματος είναι γενικά αφαιρείται αυτόματα από τον εργοδότη σας από το μηνιαίο μισθό. Ωστόσο, εάν λάβετε επιπλέον εισόδημα, για παράδειγμα από ένα μισθό στο εξωτερικό, έσοδα από ενοίκια ή μερίσματα, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μορφή ανεξάρτητα. Το ποσοστό του πληρωτέου φόρου εισοδήματος στη Ρωσία εξαρτάται από το πόσο καιρό μπορείτε να μείνετε στη χώρα, είτε ταξινομούνται ως επίσημη κάτοικος ή μη κάτοικος, και το ποσό του εισοδήματος που μπορείτε να κερδίσετε. Οι ξένοι που έχουν νομική ρωσική κατοικία και διαμονή στη χώρα για ημέρες μέσα σε διάστημα μηνών, και έχετε ένα μηνιαίο εισόδημα από μια εταιρεία ή μια υπηρεσία που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, είναι υπόχρεος να καταβάλει ρωσική φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος. Αν κερδίσουν τα προς το ζην, ενώ στη Ρωσία για λιγότερο από ημέρες σε όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, αλλά δεν έχουν μόνιμη κατοικία ρωσική θεώρηση, που θεωρείται ως μη κάτοικος. Ατομικές επιχειρήσεις, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι και εργολάβοι πληρώνουν φόρο εισοδήματος και στις επιχειρήσεις τους κέρδη, αλλά δικαιούνται διάφορες μειώσεις φόρου, σύμφωνα με το φόρο επί των κερδών ή ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς. Παρά το γεγονός ότι κάθε πολίτης των ΗΠΑ και της Πράσινης κάτοχος της Κάρτας υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση με την ΕΦΟΡΊΑ, ακόμη και όταν ζουν στο εξωτερικό, πολλοί ομογενείς εξακολουθούν να αποτυγχάνουν να το πράξουν. Πολλοί δεν γνωρίζουν τις υποχρεώσεις αυτές, νομίζοντας ότι ως ομογενής δεν χρειάζεται να πληρώσει ή το αρχείο φορολογικών δηλώσεων στις ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για την κατάθεση σας να ΜΑΣ επιστροφές φόρου από τη Ρωσία, επικοινωνήστε με τους Φόρους για Ομογενείς και δείτε τον οδηγό μας για φόρους για την Αμερικανική ομογενείς. Κατά γενικό κανόνα, οι κάτοικοι πληρώνουν ένα επίπεδο ρωσική συντελεστή φόρου εισοδήματος των δεκατριών και μη κατοίκων πληρώσει φόρο εισοδήματος σε τριάντα. Οι τιμές των πληρωτέων φόρων μπορεί να διαφέρουν για τους υψηλόμισθους και δευτεροβάθμιας εισοδήματα για παράδειγμα, οι μη κάτοικοι φορολογούμενους που κερδίζουν περισσότερα από, σ. ως ένα εξειδικευμένο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει τη ρωσική συντελεστή φόρου εισοδήματος των δεκατριών, αντί για το τυπικό τριάντα. Επιπλέον, οι κάτοικοι πληρώνουν ρωσική φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων σε εννέα, ενώ οι μη κάτοικοι μπορούν να ρώσος συντελεστή φόρου εισοδήματος των δεκαπέντε. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από την τυπική ρωσική συντελεστές φόρου εισοδήκατος για τους κατοίκους και μη κατοίκους: θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες οφείλουν να εκπίπτουν το ρωσικό φόρου εισοδήματος από τον εργοδότη, με μισθό στο τριάντα μέχρι να απονέμεται σε επίσημη θεώρηση. Αυτό μπορεί να πάρει περισσότερο από ένα χρόνο για να επιτευχθεί. Μόλις ταξινομούνται ως κάτοικος, ο ρώσος συντελεστή φόρου εισοδήματος μειώνεται σε δεκατρία και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον εργαζόμενο από την εταιρεία για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας πληρωμών. Το επιπλέον ποσό που εισπράχθηκε ξεκινά την ημέρα της παραμονής σας στη Ρωσία. Καλό είναι να διευκρινιστούν τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον εργοδότη σας. Η μόνη εξαίρεση στο παραπάνω είναι για τους αλλοδαπούς, με την κατάσταση να εργαστούν ως εξειδικευμένοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να φορολογούνται στα δεκατρία ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στη χώρα. Ωστόσο, ομογενείς είναι μόνο ανατεθεί η θέση ενός άκρως εξειδικευμένοι μετά την επιτυχή υποβολή του η κατάλληλη άδεια εργασίας, η οποία μπορεί να λάβει ένα σημαντικό ποσό του χρόνου. Το επιτόκιο αναφοράς της ρωσικής εταιρικό φόρο επί των κερδών είναι είκοσι. Επίσης, οι εταιρείες φορολογούνται εννέα στα μερίσματα κέρδη. Ωστόσο, οι εταιρικοί φόροι στη Ρωσία και την επιτρεπόμενη έξοδα ποικίλλει ανάλογα με τη δομή της εταιρείας. Διαβάστε περισσότερα ο οδηγός μας για το ρωσικό εταιρικό φόρο. Να πληρώνουν φόρο εισοδήματος στη Ρωσία, μπορείτε να υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση, είτε σε απευθείας σύνδεση ή στη ρωσική φορολογική υπηρεσία. Αν αποτύχουν να το αρχείο του εγγράφου από την ημερομηνία λήξης, θα είναι υπόχρεοι να καταβάλουν περαιτέρω πέντε του εισοδήματος το ποσό του φόρου για κάθε μήνα θα είναι αργά. Μπορείτε να πληρώσετε το φόρο εισοδήματος στη Ρωσία, από το ρωσικό τραπεζικό λογαριασμό. Είναι επίσης δυνατόν να νοικιάσετε ένα φορολογικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα έχουν συμπληρωθεί σωστά και με το σωστό ποσό της ρωσικής φόρος εισοδήματος υπολογίζεται και καταβάλλεται στην ώρα του. Η ρωσική φορολογικό έτος διαρκεί από τον ιανουάριο μέχρι τριάντα μία δεκεμβρίου, ενώ οι επιστροφές φόρων που οφείλονται από τριάντα απριλίου. Η τελική προθεσμία για να πληρώσει τους φόρους σας είναι δεκαπέντε ιουλίου. Αν χάσετε αυτή την ημερομηνία θα λάβετε μια ποινή. Επίσημη κάτοικοι μπορούν να μειώσουν το ρωσικό νομοσχέδιο περί φόρου εισοδήματος μέσω εκπτώσεων και των επιδομάτων, τα οποία συνήθως δεν είναι διαθέσιμα για μη-κατοίκους. Μερικά παραδείγματα, όταν εκπίπτουν δαπάνες που προσφέρονται περιλαμβάνουν την αγορά ακινήτων στη Ρωσία, να πληρώνουν δίδακτρα, ιατρική θεραπεία ή πληρωμές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το κύριο έκπτωση από το ρωσικό φόρου εισοδήματος προσφέρεται για παιδιά. Το ποσό που ξεκινά από το, τετρακόσια σ. και φτάνει έως και τα. σ. ένα μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δεν έχει σημασία όπου ζουν τα παιδιά, όταν υποβάλλουν αίτηση για αυτή την έκπτωση φόρου. Ωστόσο, για να πληρούν τις προϋποθέσεις για έκπτωση του φόρου παιδί, θα πρέπει να κερδίζουν το ετήσιο εισόδημά του δεν είναι λιγότερο από. σ. Ο ανώτατος μισθός για έκπτωση από. σ. από ένα χρόνο. Κατά την αγορά ακινήτων στη Ρωσία, οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έκπτωση φόρου μέχρι. σ, με εξαίρεση τα επιτόκια σε ένα ειδικό δάνειο που δαπανάται για την ακίνητη περιουσία. Αν αφήσετε τη Ρωσία μόνιμα στη μέση της ρωσικής φορολογικό έτος, μπορείτε να το αρχείο για μια αναχώρηση επιστροφή φόρου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την αναχώρησή σας, ενώ σας προσωπική ρωσική φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε ημέρες μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης μορφή. Λογιστική τεκμηριώσεις και φορολογικών δηλώσεων μπορεί να κατατεθεί σε απευθείας σύνδεση, σε εφορία ή μέσω εξουσιοδοτημένους χειριστές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο υψηλά εισοδήματα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αρχείο ηλεκτρονικά φορολογικές δηλώσεις άμεσα με το τσεκούρι αρχή μέσω ειδικού λογισμικού. Αυτό δεν είναι διαθέσιμο για χρήση από το ευρύ κοινό ή για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη ρωσική φορολογική νομοθεσία, τα σχετικά έγγραφα για τον υπολογισμό και την πληρωμή των φόρων θα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια