Ασφαλιστικές διαφορέςειδικεύεται στην επίλυση των εμπορικών διαφορών, των ακινήτων και της κατασκευής των διαφορών, την εταιρική διαφορές, καθώς και διαφορές που αφορούν την ποινική υπεράσπιση των επιχειρήσεων, συστηματικά τοποθετώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική άμυνα για στελέχη επιχειρήσεων και κορυφαία στελέχη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Οπλισμένοι με ένα σημαντικό ποσό της εμπειρίας εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ρωσικών και ξένων εταιρειών στο εμπορικό δικαστήρια και τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των Ανώτατο Εμπορικό Δικαστήριο και Ανώτατο Δικαστήριο, είναι μια ευρέως αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα που αφορούν την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, τόσο μέσα από τις διαδικασίες που οραματίστηκε από το νόμο (διαδικασίες εκτέλεσης και την πτώχευση), καθώς και μέσω της εφαρμογής των εναλλακτικών μέσων (διαμεσολάβηση).

Έχει ένα τεράστιο ποσό της εμπειρίας που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ρωσικού και διεθνείς πελάτες σε εμπορικά δικαστήρια και τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας. Ο ντμίτρι έχει παράσχει νομική συνδρομή στους πελάτες σε διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις προμηθειών, δανειακές συμβάσεις και τα συμβαλλόμενα συμφωνίες, διαφορές που αφορούν ακίνητα δικαιώματα, και άλλες διαφορές στον τομέα της πολιτικής και εμπορικού δικαίου. Επιτυχής εκπροσώπηση των συμφερόντων της εταιρείας που ασχολούνται με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την προώθηση της ένα καλά-γνωστό εμπορικό σήμα των τηλεοράσεων σε μια υπόθεση που αφορά την είσπραξη των ασφαλιστικών πληρωμών σε σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο είναι παραβίαση της σύμβασης.

Η υπόθεση εξετάζεται από τα δικαστήρια τρεις περιπτώσεις, κάνοντας τελικά το δρόμο του προς το Ανώτατο Δικαστήριο

Σε όλα τα στάδια της διερεύνησης της υπόθεσης, τα δικαστήρια τέθηκε αποφάσεις των πελατών μας χάρη. Η επιτυχής ανάκτηση του ένα βραβείο από ένα συντακτική οντότητα — παλαιστινίων — στην χάρη της ασφαλιστικής εταιρείας για τις ζημιές ο πελάτης υπέστη ως αποτέλεσμα της καύσης του ένα ηλεκτρικό καλώδιο που ανήκουν Περιοχή Ομσκ