Απέλαση από τη ρωσική ΟμοσπονδίαΣυχνά, οι ξένοι πολίτες που κατοικούν στο έδαφος της ρωσικής Ομοσπονδίας, που οφείλονται σε διάφορες συνθήκες παραβιάζουν τους κανόνες της παραμονής των αλλοδαπών στην επικράτεια από τη Ρωσία. Συνέπειες και τιμωρία από το κράτος, είναι διαφορετική ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος.

Εφαρμόζονται, αν ο ξένος που χάνονται και τερματίστηκε το δικαίωμα νόμιμης διαμονής τους (κατοικία) στην επικράτεια της ρωσικής Ομοσπονδίας. Ρυθμίζεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο»Σχετικά με το νομικό καθεστώς των ξένων πολιτών στη ρωσική Ομοσπονδία».

Απέλαση σημαίνει απαγόρευση επισκέψεις στη Ρωσία

Απέλαση από το δικαστήριο, σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής, σύμφωνα με τα υλικά που παρέχονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης.

Το δικαστήριο ορίζει και την απέλαση

Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο»Σχετικά με το νομικό καθεστώς των ξένων πολιτών στη ρωσική Ομοσπονδία», ο αλλοδαπός πρέπει να εγκαταλείψει το έδαφος της Ρωσίας, σχετικά με τη λήξη της διαμονή ημερών. Αν για κάποιο λόγο σας έγγραφα, που σας επιτρέπει να κατοικούν νόμιμα στην επικράτεια της ρωσικής Ομοσπονδίας ακυρωθεί ο αλλοδαπός υποχρεούται να εγκαταλείψει το έδαφος της ρωσικής Ομοσπονδίας, εντός δεκαπέντε ημερών. Απέλαση από το δικαστήριο κατά των προσώπων που παραβίασαν τους όρους της παραμονής των αλλοδαπών στην επικράτεια της ρωσικής Ομοσπονδίας ή σε περίπτωση ακύρωσης των εγγράφων που σας επιτρέπει να διαμένουν νομίμως στο έδαφος της Ρωσίας. Αλλοδαπών εν αναμονή δίκης, και τους ξένους που από την απόφαση του δικαστηρίου υπόκεινται σε απέλαση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των οργανισκών τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου εσωτερικών. Διαδικασίες απέλασης να διεξάγονται με ένα ξένο πολίτη ή του κόμματος που εκδίδει την πρόσκληση προς την αλλοδαπή, ή από την Πρεσβεία (Προξενείο) της χώρας της οποίας πολίτης είναι. Αν είναι αδύνατο να απελάσουν ξένους εθνικούς πόρους που περιγράφονται ανωτέρω, ο αλλοδαπός θα απελαθούν σε βάρος των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ρωσικής Ομοσπονδίας. Απέλαση δεν έχει εφαρμογή στους πρόσφυγες και στα πρόσωπα που υπέβαλε αίτηση στις αρμόδιες αρχές για το καθεστώς του πρόσφυγα και τα άτομα που έχουν διπλωματικά προνόμια. Κάτω ισχύουσα Νομοθεσία για την απέλαση αλλοδαπός μπορεί αν: συντομευθεί η περίοδος της προσωρινής διαμονής ή κατοικίας ξένος στη Ρωσία. Σε αυτή την περίπτωση, ο αλλοδαπός υποχρεούται να εγκαταλείψει το έδαφος της ρωσικής Ομοσπονδίας μέσα σε τρεις ημέρες ακυρωθεί έγγραφα για τη χορήγηση άδειας διαμονής ή προσωρινής παραμονής του αλλοδαπού πολίτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο αλλοδαπός υποχρεούται να εγκαταλείψει το έδαφος της ρωσικής Ομοσπονδίας, εντός δεκαπέντε ημερών αλλοδαπός δύο ή περισσότερες φορές προηγουμένως απελαθεί από την επικράτεια της ρωσικής Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαμονής στο έδαφος της ρωσικής Ομοσπονδίας, ο αλλοδαπός διέφυγε την απέλαση του αλλοδαπού και των μελών της οικογένειάς του, η οποία απορρίφθηκε με την αναγνώριση του ως πρόσφυγα, έχασε αυτή την κατάσταση, στερούνται της ιδιότητας του πρόσφυγα, χαθεί ή στερούνται προσωρινά άσυλο, έχασε ή στέρηση της ιδιότητας του πρόσφυγα ή προσωρινό άσυλο σχέση με την καταδίκη του για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφος της ρωσικής Ομοσπονδίας, μετά την έκτιση της ποινής του σε σχέση με ένα ξένο πολίτης, ο οποίος έχει περάσει την ξένη κυβέρνηση της ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τη διεθνή Συνθήκη της ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την επανεισδοχή και δεν έχουν νομική βάση για τη διαμονή τους (κατοικία) στην ρωσική Ομοσπονδία, αν μεταξύ της ρωσικής Ομοσπονδίας και της πολιτείας της ιθαγένειας ή μόνιμης ή κυρίαρχο διαμονής αλλοδαπού πολίτη δεν έχει τη διεθνή Συνθήκη σχετικά με την επανεισδοχή. Το άτομο ενόσω εκκρεμεί διαδικασία απέλασης ή να απελαθεί από την επικράτεια της ρωσικής Ομοσπονδίας, μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης του δικαστηρίου των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Να εφεσιβάλει την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την απέλαση, εντός δέκα ημερών

Εάν η προθεσμία των δέκα ημερών που παραλείπεται, είναι απαραίτητο να λύσει το ζήτημα της αποκατάστασης της χαμένης όρος, και να εφεσιβάλει την απόφαση του δικαστηρίου. Επανεγκατάσταση προσφέρει ξένων πολιτών και των προσώπων χωρίς ιθαγένεια βοήθεια για την προετοιμασία των εγγράφων, αναθεώρηση των αποφάσεων για απέλαση. Οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τις πιθανότητές σας για να αποφύγετε απέλαση. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε περιπτώσεις απέλασης, η οποία μας επιτρέπει να εγγυηθούμε στους πελάτες μας μια θετική ετυμηγορία για την υπόθεση Σας και την πλήρη νομική ασφάλεια. Αν είστε αντιμέτωποι με την απέλαση από τη ρωσική Ομοσπονδία κλήση, και θα σε βοηθήσουμε