ένα διαμέρισμα σε μια σχέση: ένα δώρο από φόρουςΈνα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της το δώρο της συναλλαγής είναι γεγονός ότι το γεγονός της δωρεάς σε χαριστική βάση, είναι σχεδόν αδιαμφισβήτητο. Ο νόμος θεσπίζει την υποχρέωση του χαρισματικού προσώπου να καταβάλει τον φόρο εισοδήματος με τη μορφή της ιδιοκτησίας που λαμβάνονται. Η μόνη εξαίρεση είναι η δωρεά του ένα διαμέρισμα σε μια σχέση. Ο φόρος σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πληρωθεί ή όχι. Εξαρτάται από το βαθμό συγγένειας των μερών της συμφωνίας. Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση του δότη: σε αυτή την ικανότητα, τα παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων (ή οι κηδεμόνες τους) και είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως ανίκανοι πολίτες δεν μπορεί να δράσει. Το δώρο σύμβαση προβλέπει δράσεις του δότη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση τους υποχρέωση. Για παράδειγμα, ένα δότη κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβαση δεν μπορεί να επιβάλλει όρους για τη χρήση του ένα διαμέρισμα μαζί με το κάνει, ακόμη και αν τα δύο μέρη που συνδέονται. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να πάρει ένα τόσο σοβαρό βήμα ως δωρεά κατοικία. Την παραλαβή των δώρων δίνει το δικαίωμα στην αποκλειστική κυριότητα, τη διάθεση και τη χρήση του ακινήτου που αναφέρεται στη δωρεά πρόσωπο, δεδομένου ότι μια τέτοια ιδιότητα δεν μπορεί να διαιρεθεί, ακόμη και μετά το διαζύγιο. Έχοντας βρει τα κοινά σημεία των συμφωνιών αυτών, ας επιστρέψουμε στο φαινόμενο της δίνει ένα διαμέρισμα σε μια σχέση. Ο φόρος στην αξία της κατοικίας δεν καταβάλλεται από το δότη, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει έσοδα από τη συναλλαγή.

Αλλά ο γονέας που λαμβάνει το ακίνητο ως δώρο έχει το δικαίωμα να μην πληρώνουν φόρους, αν είναι στενός συγγενής, δηλαδή Το δικαίωμα απαλλαγής από τη φορολογία, πρέπει να επιβεβαιώνεται από τα έγγραφα που πιστοποιούν την οικογένεια, τους οικογενειακούς δεσμούς των δύο μερών της συμφωνίας, για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης, όλα τα είδη των δικαστικών αποφάσεων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στο το σχέδιο της εν λόγω συμφωνίας, ως δώρο από ένα διαμέρισμα σε μια σχέση, ο φόρος καταβάλλεται. Ο νόμος προβλέπει για την εμφάνιση φορολογικές υποχρεώσεις αν το είναι ένα μακρινό συγγενή του δότη, ξένος ή δεν μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη οικογενειακών δεσμών. Έτσι, το εισόδημα ενός ατόμου με τη μορφή του έλαβε το δώρο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Αναφέρεται το δώρο της ένα διαμέρισμα σε μια σχέση. Φόρους για γενικούς λόγους θα πρέπει να δοθεί από μακρινούς συγγενείς, και η έλλειψη οικονομικών μέσων δεν θεωρείται ως λόγος για τη μη καταβολή του υπολογίζεται φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Λαμβάνοντας ένα δώρο, όπως ένα δώρο, το αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το φόρο. Η κοινωνική του κατάσταση ή την ηλικία του ξενιστή κατοικία ως δώρο δεν θεωρείται. Ο φόρος για το δώρο καταβάλλεται από όλες τις κατηγορίες: τους συνταξιούχους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μικρά παιδιά, για τους οποίους οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

Ρυθμίστε το ποσό του φόρου είναι εύκολο

Όταν η δωρεά ένα διαμέρισμα σε μια σχέση, η φορολογική βάση ορίζεται ως η αξία του συγκεκριμένου κατοικία, σύμφωνα με το κτηματολόγιο. Κατά κανόνα, Ρότσεστερ αρχές ενημερώνουν οι εφοριακοί υπάλληλοι για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά οι πληροφορίες σχετικά με την εκποίηση του ακινήτου είναι συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε αυτούς. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στον εαυτό σας. Ακόμα και αν το δώρο του διαμερίσματος σε μια σχέση είναι εγγεγραμμένος, είναι απαραίτητο να υπολογίσει και να καταβάλει τον φόρο, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να βάλει τα ΠΤΕΡΎΓΙΑ στην ανακοίνωση. Για παράδειγμα, αν το διαμέρισμα ανήκε σε λιγότερο από τρία χρόνια πριν από τη δωρεά, τότε η επιθεώρηση θα πρέπει να κοινοποιούνται πριν από τις απριλίου. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να υποβάλει μηδενική δήλωση, η οποία διορθώνει την έλλειψη εισοδήματος και η υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος. Η δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα που πιστοποιούν τη διαδικασία της δωρεάς. Το κάνει, που δεν είναι στενός συγγενής της και είναι υποχρεωμένη για την καταβολή του φόρου, αποτελεί μια δήλωση σύμφωνα με την οποία το ποσό του φόρου που υπολογίζεται. Πρέπει επίσης να υποβάλλονται στην Φορολογικού ελέγχου μέχρι τον απρίλιο τριάντα του έτους, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η συναλλαγή συνέβη. Μεγάλης απόστασης συγγενείς που είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρους για γενικούς λόγους πρέπει να δηλώσει το εισόδημα που λαμβάνεται στο πλαίσιο του σύμβαση δωρεάς. Δώρο ένα διαμέρισμα ενός συγγενούς, του φόρου.), το οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται και να καταβάλλεται όλα αυτά αποτυπώνονται στο έντυπο της δήλωσης. Αυτό το έγγραφο σχετικά με είναι βελτιωμένη, αποτελείται από δεκαεννέα φύλλα και εφαρμόζεται από το και μετά. Πριν από εκείνη την εποχή, μια μορφή που αναπτύχθηκε στις είκοσι τρεις σελίδες εφαρμόστηκε, και το δώρο, το σχετικό επισημοποιήθηκε. Φόρους του, υπολογίζονται και αποτυπώνονται σε αυτή τη μορφή. Ο αλγόριθμος υπολογισμού και το μέγεθος της τιμές δεν έχουν αλλάξει εδώ και αρκετό καιρό. Η υπολογιζόμενη φόρος θα πρέπει να καταβληθεί πριν από τον ιούλιο του έτος, αφού ελέγξει τα στοιχεία του λογαριασμού στη Φορολογική Επιθεώρηση στον τόπο εγγραφής. Για παράδειγμα, ο φόρος για το δώρο, το, ένα διαμέρισμα πρέπει να καταβληθεί πριν από τις ιουλίου. Ο νόμος θεσπίζει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης (συμπεριλαμβανομένου του»μηδέν»), σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ο φόρος δεν καταβάλλεται. Ως εκ τούτου, εάν το έγγραφο δεν έχει υποβληθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο πληρωτής πρόσωπα πρόστιμο από χίλια ρούβλια. Αν η φορολογική δήλωση δεν υποβληθεί η Φορολογική Επιθεώρηση και η πληρωμή δεν γίνεται, οι ποινές αυξάνονται, ύψους πέντε του οφειλόμενου ποσού για κάθε πλήρη μήνα των ληξιπρόθεσμων πληρωμών, ξεκινώντας από την η Μαΐου. Αλλά οι ποινές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα του χρέους. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι εάν ο πληρωτής πριν από την προειδοποίηση από τη Φορολογική Επιθεώρηση διαπιστώθηκε μη-πληρωμής, να πληρώσει το φόρο και τις κυρώσεις, τότε το πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί από την επιθεώρηση. Κυρώσεις σε αυτή την περίπτωση χρεώνεται το ποσό των τριών εκατό από την Κεντρική Τράπεζα της ρωσικής Ομοσπονδίας σε αυτό το διάστημα επιτοκίων αναχρηματοδότησης πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης στην πληρωμή, ξεκινώντας από τον ιούλιο του. Εάν η δήλωση κατατίθεται, αλλά ο φόρος δεν έχει καταβληθεί πριν από τον ιούλιο του, τα πρόστιμα δεν μπορούν να παρουσιαστούν, και το ποσό του φόρου αυξάνει μόνο σε βάρος του κυρώσεις που χρεώνονται για την καθυστερημένη πληρωμή. Αν υπήρχε ένα δώρο από ένα διαμέρισμα σε μια σχέση, Ο φόρος υπολογίζεται, αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός του όρους, και η δήλωση δεν κατατεθεί, τότε οι έχει κάθε λόγο να ζητήσει την πληρωμή του φόρου μέσω του δικαστηρίου. Και σε αυτή την περίπτωση, το ποσό του φόρου είναι, επίσης, να αυξηθεί από το ποσό των δικαστικών εξόδων. Το το δώρο της ένα διαμέρισμα ήταν σχετική. Η φορολόγηση του έλαβε εισοδήματος δεν έχει γίνει, από Ιβάνοφ, ο οποίος δέχθηκε το δώρο, δεν το ήξερα αυτό το εισόδημα πρέπει να δηλωθεί. Το κόστος για ένα διαμέρισμα με ένα απόσπασμα από το κτηματολόγιο είναι τρία εκατομμύρια ρούβλια. Επιλογή: ας υποθέσουμε ότι Ιβάνοφ στις έξι αυγούστου υποβάλλει δήλωση και να καταβάλλει φόρο εισοδήματος και την ίδια μέρα. Επιπλέον, το μέγεθος της ποινής αυξάνεται. Έτσι, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, που λαμβάνει ένα δώρο από τους συγγενείς του κάθε ακινήτων, έχουν το δικαίωμα να μην πληρώσει φόρος. Πρέπει να εξοφληθούν από κάθε κατηγορία γίνεται, εκτός αν συνδέονται στενά με το δότη. Είναι καλύτερα να εκδώσει μια δήλωση και να καταβάλει το φόρο εισοδήματος, επειδή το ποσό του χρέους θα αυξάνεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Και το δικαστικό σώμα, στις περιπτώσεις αυτές, κατά κανόνα, πάντα με την πλευρά της